jueves, 28 de febrero de 2013

Xogamos? - Let's play Again


Hai xa ben tempo que quería facer esta foto... Aí a está, e vai por vós, por todos os que pasades por esta páxina, e, sobre todo, aos que vos tomades un momento para me deixar unhas palabras.

E agora que vexo a foto aí... ocórreseme que hai tamén tempo que non xogamos a nada por aquí... Que tal se improvisamos un xoguiño para celebrar que seguimos vivos? Propóñovos o seguinte:

- Ao primeiro que adiviñe cal é o autor e o título do libro sobre o que está pousado o anel, envíollo gratuitamente (só á Península Ibérica). Hai que acertar as dúas cousas, autor e título, se só se acerta o autor non vale e o xogo quedaría sen gañador. Ah, e envío o anel, non o libro ;).
- Podedes participar, poñamos ate o 5 de marzo, deixando aquí a vosa opción ou a través do facebook de Asuntos Imaxinarios
- Non hai máis condicións: podedes dar todas as respostas que queirades, non tendes que seguir a páxina nin compartir a convocatoria (aínda que tamén estaría ben ;).

Déixovos unhas imaxes máis do anel en cuestión. Como vedes, tiven un pequeno (ben grande) desencontro coa marca de auga e quedou algo un tanto raro, pero, a verdade, non tiña gañas de me poñer a repetir as fotos... O anel está feito en aceiro inoxidable e cobre chapado en prata. A pedra é unha amatista. Se vos gusta o anel e vos gusta ler en galego, este xogo é talmente para vós ;)martes, 19 de febrero de 2013

Colgante de cobre en foldforming - Foldforming Copper Pendant

Este é o resultado dun encargo bastante especial. A persoa buscaba un colgante para levar a un evento e tiña unha chea de requirimentos: que fose moi atraente, pero elegante, que non fose moi grande, que non levase pedras, que non fose moi clásico, pero tampouco moi extravagante... Todos estes requisitos (e algún máis) fixeron moi divertido o reto. Este foi o resultado, un colgante feito en lámina de cobre conformado a man con técnicas de foldforming.This is the result of a quite special assignment. Someone was looking for a pendant to wear to an event and she had plenty of requirements: it should be striking, but elegant, it could not be very big, it could not have stones, it should not be very classic, but either very extravagant... All these requirements (and some more) made it a quite exciting challenge. This was the result, a foldforming pendant made out of copper sheet. It is 4,5 cm lenght and hangs from a black velvet cord. I think I came across a design that was adjusted to her preferences, and the truth is that the owner was absolutely delighted. What do you think?

miércoles, 13 de febrero de 2013

Brincos de lúa - Half Moon Earrings

Medias lúas de cobre, con pátina azul e pequenos reberetes prateados. Aínda que a marca de auga diga 2013, xa os fixen o ano pasado. Pregúntome por que me lembrei deles agora... Non sei, hai cousas que como se di en inglés, só suceden once in a blue moon...

A copper half moon, with blue patina and little alluminium rivets. I made them last year, and I am still wondering why I remembered them right now. Maybe because some things only happen once in a blue moon...?

miércoles, 6 de febrero de 2013

Como facer falsa malla Europa 4-1 - Tutorial: Fake Europe 4-1 Chainmaille Weave

Hai xa ben tempo faleivos aquí da trama Europa 4-1, quizá a máis coñecida das tramas de cota de malla. Non é unha malla complicada de facer, pero si laboriosa, e para ela existen ducias de titoriais na rede. Por iso, o que vos propoño hoxe é unha falsa trama Europa 4-1, moito máis rápida de facer, menos liosa e que non teño visto na rede aínda ;). Tecnicamente, non sería cota de malla, pero resulta difícil distinguila dunha Europa 4-1 auténtica. Nas fotos usei arame de aceiro inoxidable de 0.8mm, e máis algúns elos de cobre (os laranxas) para que se apreciasen mellor os pasos que ía seguindo. Imos logo co titorial:


Hace ya tiempo os hablé aquí de la trama Europa 4-1, quizá la más conocida de las tramas de cota de malla. No es una malla complicada de hacer, pero sí laboriosa, y para ella existen docenas de tutoriales en la red. Por eso lo que os propongo hoy es una falsa trama Europa 4-1, mucho más rápida de hacer, menos latosa y que no he visto en la red todavía (seguramente no haya buscado bien ;). Técnicamente, esta cadena no es cota de malla, pero resulta muy difícil de distinguir de una Europa 4-1 auténtica. Hice las fotos empleando alambre de acero inoxidable de 0.8 mm, y usé algunas anillas de cobre (las naranjas) para que se apreciaran mejor los pasos que iba siguiendo. Vamos con el tutorial:
Some time ago I told you here about the Europe 4-1 weave, perhaps the most common chainmaille weave. It is not difficult to make, and you can find plenty of tutorials online. What I am showing you today is a fake Europe 4-1 weave, much faster and easier to do. Technically speaking, this is not actually chainmaille, but it is very difficult to distinguish from an authentic Europe 4-1 weave. I used for the pics 0.8 mm stainless steel wire, along with some copper rings, in order to make clear the steps I followed. Let's go with the tutorial:

1. Preparamos os elos. Xa expliquei tamén aquí en detalle como facer os elos para que queden perfectos. No caso de hoxe, para facer o resorte, busquei unha agulla de calceta dun tamaño o máis aproximado posible ao da parte inferior do alicate de puntas cónicas. Este é un resumo en imaxes de como facer os elos:

 1. Preparamos las anillas. Expliqué ya en detalle aquí cómo hacer eslabones o anillas para que queden perfectos. En este caso, para hacer el muelle busqué una aguja de calceta de un tamaño lo más aproximado posible al de la parte inferior de mi alicate de puntas cónicas. Lo de arriba es un resumen en imágenes de cómo hacer anillas.
1. Preparing rings. I already explained in detail here how to make perfect rings for your chainmaille project. Now, I am using a knitting needle for making the coil (as approximate as possible to the size of the inferior part of my  round nose pliers).

 2. Preparamos os "oitos". No alicate de punta cónica facemos un primeiro círculo arrodeando co arame unha das puntas do alicate, e continuamos virando o arame arredor da segunda punta ate obter unha forma coma a da foto 3. Nese momento, para maior comodidade, cambiamos a posición da peza e metémola de xeito que nos quede un dos círculos cara a fóra do alicate (imaxe 4). Levamos o extremo do arame ate que se xunte coa parte central do oito, retiramos a peza do alicate e, finalmente, cortamos o sobrante de arame para obter un "oito" coma estes:


2. Preparamos los "ochos". En el alicate de punta cónica hacemos un primer círculo de alambre rodeando una de las puntas del alicate, y continuamos girando el alambre alrededor de la segunda punta hasta obtener una forma como la de la foto 3. En ese momento, para mayor comodidad, cambiamos la posición de la pieza y la metemos de manera que nos quede uno de los círculos hacia fuera del alicate (imagen 4). Llevamos el extremo del alambre hasta que se junte con la parte central del ocho y quitamos la pieza del alicate. Finalmente, cortamos lo que nos sobre de alambre para obtener un "ocho" como los de arriba.
2. Preparing "eight" shapes. With the round nose pliers we make a first wire circle, and then a second one following the second tip of the pliers until we have something similar to photo 3. At this time, it is easier to take out the eight from the pliers, and change its position so that one of the circles stays outside the pliers tip (pic 4). Then we move the wire until it reaches the central part of the eight shape. We take it out the pliers and cut the extra wire to obtain an "eight" like the ones above.

3. Montamos a cadea. Para comezar precisamos dous oitos e un elo. Collemos os dous oitos e poñémolos un enriba do outro. Atravesamos cun elo os dous buratos dos oitos e pechamos o elo. 

3. Montamos la cadena. Para comenzar necesitamos dos ochos y una anilla. Primero colocamos los dos ochos uno encima de otro, después atravesamos con la anilla los dos agujeros de los ochos y finalmente cerramos la anilla. Con las piezas ya sujetas, lo importante es colocar correctamente los ochos. Tienen que quedar todos inclinados hacia el mismo lado: / / . Las anillas han de tener la inclinación contraria: \ . Tenemos que conseguir que las piezas siempre queden inclinadas en esa secuencia: / (ocho)- \ (anilla) - / (ocho) - \ (anilla) - / (ocho) - \ (anilla), etc.3. Setting up the chain. We begin with two eights and a ring. First we need to put both eights together, one upon the other, then put the ring through the two holes of both eights and close the ring. Now, it is crucial to place the eights in the right position. That is the hole point of this chain!. All eights must point in the same direction: / / . And the rings, must have the contrary inclination: \. All pieces must always follow the same secuence: / (eight) - \ (link) - / (eight) - \ (link) - / (eight) - \ (link), etc.

Agora que están unidos, o importante é a posición dos oitos. Hay que facer que todos queden inclinados cara ao mesmo lado: / / . Os elos, deben ter a inclinación contraria: \. Temos que conseguir que as pezas sempre queden inclinadas nesa secuencia: / (oito) - \ (elo) - / (oito) - \ (elo) - / (oito) - \ - (elo), etc.


Para continuar coa cadea, o xeito máis fácil é coller un novo oito, colocalo enriba do último oito xa montado na cadea, e introducir un novo elo como se ve na foto, tendo coidado de só atravesar co elo novo os buratos dos oitos, non o elo anterior. Pechamos o elo, colocamos o oito na inclinación correcta e repetimos ate a lonxitude que nos conveña: collemos un oito, poñémolo enriba do último oito da cadea e enganchámolos co elo. 

Para continuar con la cadena, la manera más fácil es coger un nuevo ocho, colocarlo encima del último ocho montado en la cadena, e introducir un nuevo eslabón como se ve en la foto, teniendo cuidado de atravesar con el eslabón nuevo únicamente los agujeros de los ochos, no el eslabón anterior. Una vez cerrada la anilla, colocamos el ocho en la inclinación correcta y repetimos hasta alcanzar la longitud que nos convenga:  ponemos otro ocho encima del último ocho de la cadena, los atravesamos con la anilla y comprobamos que la inclinación del ocho sea correcta.
The easiest way to continue with our chain is placing a new eight upon the last eight of the chain, and introducing a new ring as shown in the pic, taking care of putting the new link only across the holes of both eights, not the previous link. Once the link has been closed, we place the eight in the correct inclination and repeat: put another eight upon the last eight of the chain and attach with the ring. We continue this way until the length we need.


Inclinación correcta das pezas

Peza aliñada incorrectamente
De perfil tense que ver esta forma de zigzag - Zigzag line in side view


Nas fotos fixen estas operacións co alicate para que se distinguise ben o que estaba a facer, pero é moito máis fácil soster os oitos e introducir os elos cos dedos.
Ate aquí todo ben, non si? E agora para que usamos a cadea? Pois déixovos agora uns exemplos de en que empregala:

- Para pendurar un colgante (dese floripondio branco de upcycling podemos falar outro día, se vós queredes, que é moi divertido de facer):


En las fotos hice estas operaciones con el alicate para que se distinguiera bien lo que estaba haciendo, pero es mucho más fácil sostener los ochos e introducir las anillas con los dedos. Si habéis llegado hasta aquí leyendo este súper rollo, ahora nos queda la gran pregunta: ¿y para qué usamos una cadena como esta? Pues os dejo unos ejemplos:  - De cadena para un colgante (del floripondio blanco ese hablaremos otro día, si vosotros queréis, que es muy divertido de hacer):


 In these photos I have been doing these operations with the pliers (so that you could see what I was making, lol!) but it is much easier to do the hole thing with your fingers. Let's see now some ways of using this chains: - To hang a pendant (if you like, we can talk any other day about the holy-molly-thas-is-a-big-white-flower-thing, actually it is very fun to make!).

- Coma pulseira (aquí cunha peza central en trama de malla, é dicer, feita só con elos, baixo a que está o peche da pulseira):


Como pulsera (aquí con una pieza central en trama de malla, es decir, hecha sólo con anillas; el cierre de la pulsera va oculto debajo del motivo central):


 As a bracelet (here with a chainmaille central piece that hides the closure).

- Como gargantilla (neste caso, co toque de cor que lle dá a peza de cobre nun dos laterais):


 
Como gargantilla (en este caso, con el toque de color que le da la pieza de cobre en el lateral):


As a choker (in this case, with a nice touch of copper on the one side).

E iso é todo! Espero ter conseguido escribir algo comprensible (estas cousas son malas de explicar con palabras, e son moito máis doadas de facer que de contar ;), espero que vos guste a cadea, e, sobre todo, espero que vos resulte útil!

Espero haber escrito algo comprensible (es mucho más difícil de explicar que de hacer;), espero que os haya gustado, y sobre todo, espero que os resulte útil!
And that is all! I hope you like it and find it useful! It is always very nice to see you around!

Mostra de Europa 4-1 auténtica. Difíciles de distinguir, verdade?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...