martes, 22 de febrero de 2011

Pulseira de cobre - Copper wire bracelet

Pulseira realizada en fío de cobre esmaltado. Gústame moito este material, sobre todo pola súa cor e porque non precisa de limpeza (se acaso, unha pasada por auga cun xabrón suave para lle quitar o po, pero máis nada). Porén, resulta máis complicado de traballar que outras clases de fío metálico, porque é moi, moi fácil estragalo ao facer as curvas.

Unha vez rematada a peza, tendes unha pulseira fermosa e resistente, que non perde brillo nin cor, e que poden levar persoas con alerxias aos metais porque o verniz que cubre o metal evita o contacto directo coa pel.

Enameled copper wire bracelet. I love this material, mainly because of the beauty of its colour and because it does not require cleaning (well, ocassionally some water and soft soap in order to take dust particles away). On the other hand, it is more difficult to work with than other wires, because it is very very easy to damage the varnish coat at the time of shaping. When the piece is finished, you have a resistant and very nice looking bracelet, that does not lose shine or colour, and that can be worn by people with metal allergies, because the vernish coating prevents the direct contact of copper with the skin.
No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...