sábado, 22 de enero de 2011

Xoieria con puntas - Horseshoe nail jewelry


Manipulando estes obxectos comúns e fascinantes e remexendo coas formas creadas, fúmonos achegando a símbolos telúricos universais, que, mesmo sen nós o saber, apelan ao noso imaxinario inconsciente e interactúan con el. Son trisqueis, tetrasqueis, lábaros, etc. O material condiciona e moldea o deseño, e estas limitacións provocan e amplifican motivos e creacións en cadea.
By manipulating and revolving this fascinating yet common objects, whe came across some telluric symbols that connect and interact with our social imaginary, even without our knowing. They are triskelions, tetraskelions, etc. The material determines and shapes the design and these limitations lead to new motifs in a chain reaction way.

As puntas de ferrar son un tipo especial de punta de ferro. Dámoslle forma manualmente e soldámolas cunha aliaxe de estaño e prata. Levan un acabado de cobreado de ferro para evitar a oxidación e mais un lacado final. Nalgunhas deixamos un toque de óxido á vista (a min personalmente gústame esa estética enferruxida, cun certo aire steampunk, ou, digamos pre-diesel-punk-rural, jajjaaaaa...), pero, non vos preocupedes, o óxido non vai a máis porque o deixamos por baixo da capa de selado. Outras ebonizámolas por completo. Con elas facemos colgantes, pulseiras, chaveiros, brincos, etc. Mirade algúns:
We shape by hand the iron horseshoe nails and weld them with a pewter-silver alloy. We neutralize the rust and give them another finishing laquer layer. Sometimes we mantain traces of rust underneath the protection layers (i love this rusty appearence, with a kind of steampunk flair, or, more accurately, pre-diesel-punk-rural style, lol!). Others are totally ebonized. With them we make pendants, bracelets, keyrings, earrings...

Nun chaveiro:
A key ring:


Nuns brincos:
Earrings:


Ou onde queirades (personalizar unha carteira, unha bolsa de paus de golf, retrovisores...):
And wherever you want (customize a wallet, golf club bags,rear-view mirrors...):

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...